[03/06/2017] Assemblea General Ordinària de l’Ateneu Terrassenc

D’acord amb els articles 15, 16 i 17 dels estatuts vigents, em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de l’Ateneu Terrassenc, que tindrà lloc a la seu de l’Ateneu (Passeig del Vapor Gran 39, B), el dissabte 3 de juny de 2017,  a les 10:30 h. en 1a. Convocatòria, i 30 m. més tard en 2a convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea del 2016
  2. Informe de gestió del 2016
  3. Aprovació, si s’escau, dels comptes del 2016 i del pressupost pel 2017.
  4. Precs i Preguntes.

El President,

 

Josep Corominas i Busqueta

Terrassa, 10 de maig de 2017

* Us recordem que, segons els nostres Estatuts, per poder participar amb dret a vot, cal ser soci de l’entitat i estar al corrent de pagament de les quotes establertes.

Publicat a