[09/02/2017] Les claus de l’argumentació política: El llegat de Isaiah Berlin

20170209_IsaiahBerlin

 

En aquesta exposició pretenem recordar la figura intel·lectual de Isahiah Berlin un dels pensadors en filosofia política mes interessants, contradictoris i polèmics de la primera meitat del segle XX. El seu concepte de llibertat negativa i positiva encara continua en discussió tant en marcs acadèmics com en la premsa especialitzada així com en fundacions sobretot de caire liberal a Europa i els EUA. Segons el nostre criteri l’apropiació indeguda del no senzill concepte de llibertat del Segle de les Llums, tan ben analitzat per Berlin , per part de posicions ideològiques extremadament conservadores, està impedint argumentar sobre aquest tema en els diferents nivells de la vida social i política del moment.

Publicat a