Conferencia col·loqui “Desvetllant misteris de Templers, Càtars i Maçons”

Presentació de la novel·les de Jordi Matilló Non Nobis Domine i Podia Haver Estat i conferencia col·loqui “Desvetllant misteris de Templers, Càtars i Maçons”

Publicat a