Inclusió i aplicació de clàusules socials en la contractació municipal

La inclusió de clàusules socials en els procediments d’adquisició de bens i serveis per part de les administracions publiques s’està convertint en un qüestió de màxima actualitat. La magnitud dels moviments econòmics generats per les administracions les converteix en un actor absolutament determinant i amb una gran capacitat d’incidència, també a nivell municipal.

Des de el grup local de la XES proposem encetar un debat seriós i en profunditat sobre la inclusió i aplicació de clàusules socials en la contractació municipal. Situant-nos en direcció cap  una nova economia més solidaria i respectuosa, volem fer propostes transformadores als diferents actors polítics i a les institucions per a fer un gir cap a una societat més justa.

Aquest acte comptarà amb la presencia d’Amanda Ortega, membre de la comissió de balanç social de la XES, i el Domènec Martínez, exdirector de l’àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar de l’Ajuntament de Terrassa i membre de la XES.  L’acte està obert a la participació de totes les persones interessades i organitzacions vinculades amb l’economia solidària.

I més enllà de la nostra ciutat, es podrà comptar també amb la presencia d’entitats i altres xarxes locals de la XES  interessades en  homogeneïtzar els coneixements de punt de  partida i proposar la creació d’un grup de treball interterritorial per  anar avançant en la formació i propostes de compra pública responsable. 

Publicat a