Tastets d’Apel·les Mestres

Lectura dramatitzada de monòlegs d’Apel·les Mestres.

Actors-rapsodes: Miquel Contel  i Josep M. Roviralta
Música: Maria Rovira
Direcció:   Josep M. Roviralta
Grup:  T.I.C. escènic
Publicat a