Un passeig per la Unió Europea

Comprovarem, de la mà de Maria-Teresa Rojas Pomar, la bellesa de les capitals dels estats que formen la Unió Europa.  Cada una amb la seva personalitat, a través de les places, edificis o monuments, de forma que copsem l`arquitectura pròpia i les semblances dels paisatges urbans.

A tall d’exemple, veure el contrast entre dels països mediterranis als bàltics, els de religió ortodoxa als de religió anglicana, de les costes marítimes a les zones muntanyoses, dels avançats als endarrerits, dels de democràtica antiga als de democràcia recent; totes les peculiaritats que els fan únics, diferents i semblants entre si. Tot amb independència de la forma de govern o estil de governar, és a dir , sense prejudicis tracta d’una mirada objectiva a les ciutats i les seves belleses.

Publicat a